Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-75 odmašťovač stěn bazénů (1 litr)

Čistič a odmašťňovač bazénových stěn
Cena:
200,00 Kč
Kód produktu: CH-062
Balení: 1.00 L

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Popis a účel použití:
Tento přípravek je určen k odstranění mastné linky z bazénových okrajů a stěn. Přípravek obsahuje 3-5g/100g hydroxid sodný a 1-3 g/100g Natrium-etasulfát. Neobsahuje tenzory.

Návod na použití a dávkování:
Přípravek CTX-75 naneste na hadřík nebo houbu a otírejte mastnou linku na bazénu.
Přípravek nesmí stékat do bazénové vody. Na místech, kde jsou vápenaté usazeniny je třeba použít k jejich odstranění CTX-51, CTX-52 nebo CTX-53

Pokyny pro první pomoc:
Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při zasažení očí ihned vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody při násilném rozevření očních víček.
Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Zásady ochrany zdraví a první pomoci:

  • R35 Způsobuje těžké poleptání.
  • S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
  • S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
  • S27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
  • S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
  • S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
  • S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Likvidace obalu: obal a zbytky přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo obal důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu.
Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.

ADR/RID: číslo UN 1760. třída nebezpečnosti: 8
SLOŽENÍ: hydroxid sodný a Natnum-etasulfát
Č.ES: 215-185-5
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

Dokumenty ke stažení

Návod na použití CTX 75 Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX 75 Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení