Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Diamant Unipool, s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazeny-chemie.cz provozovaném společností Diamant Unipool, s.r.o. .

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Diamant Unipool, s.r.o., Bynina 186, 75701 Valašské Meziříčí, IČ: 25353209, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložka 14659 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 5. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


Úvodní informace:

Veškeré objednávky přijaté přes internet (nákupní košík), elektronickou formou na e-mailovou adresu, telefonické objednávky či objednávky doručené písemně na naši poštovní adresu jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání. Objednávku může provést fyzická i právnická osoba. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s kompletním zněním "Obchodních podmínek" platných pro internetový obchod www.bazeny-chemie.cz , v okamžiku provedení objednávky. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem při vystavení objednávky. Prodávající avizuje zákazníkovi dodání zboží způsobem uvedeným v potvrzené objednávce jeden pracovní den předem. Zákazník je povinen vytvořit dostatečné podmínky pro převzetí zboží, kterými se rozumí přítomnost zákazníka nebo osoby jím zplnomocněné k převzetí zboží v době uvedené v avízu zaslaném prodávajícím v místě uvedeném v objednávce, dále zajištění dopravně dostupného místa pro složení zboží za první uzamykatelné dveře.

Přeprava objednaného zboží:

Při přebírání zásilky je nutno zboží zkontrolovat a to jak množství, tak bezvadný stav zásilky. Počet balení zapište do přepravního listu, který podepisujete dopravci. Nelze akceptovat reklamaci zboží viditelně poškozeného přepravou. Vnější obal zkontrolujte, zda není poškozen.

Pokud zjistíte poškození, celou záležitost oznamte neprodleně nám na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Takovou reklamaci je třeba řešit ihned a to s dopravcem.

Způsob platby:

Dobírkou – zboží je hrazeno v hotovosti doručiteli, řidiči přepravní firmy Toptrans, PPL nebo Česká pošta, při převzetí zboží.
V hotovosti – zboží je hrazeno v hotovosti v naší kamenné prodejně Bynina 186, Valašské Meziříčí.

Zrušení objednávky ze strany kupující, spotřebitele:

Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu nebo písemně do 24 hodin od objednání zboží. V případě storno objednávky, kdy objednané zboží je již vyzvednuto přepravní firmou či spedicí, a vznikli již vícenáklady na dopravu, budou kupujícímu skutečně vynaložené vícenáklady přeúčtovány. Kupující má povinnost tyto vícenáklady uhradit do 2týdnů od vystavení faktury.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího, provozovatele internetového obchodu:

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.bazeny-chemie.cz jsou vždy včetně DPH. Dle dále uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za dopravné.

Obrázky uvedené v e-shopu mají pouze informativní charakter a mohou se od reálného výrobku částečně lišit.

Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena
 • došlo k technickému problému ve správě našeho e-shopu, a zobrazila se špatná cena

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

Odstoupení od smlouvy:

14-ti denní záruka vrácení peněz

Aby pro vás bylo nakupování v e-shopu opravdu bez rizika, řídíme se § 53 odst. 7 občanského zákoníku a poskytujeme 14-denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím. Od smlouvy může zákazník odstoupit pouze pokud zboží nakoupil přes Internet nebo mimo provozovnu.

Kupující spotřebitel má podle §53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14-ti dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu – má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Při zaslání dobírkou dodavatel zboží nepřijme.

Podmínky vrácení zboží a peněz:

 • odešlete email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s textem: "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum, podpis a kontaktní informace.
 • tak budeme vědět, že máme očekávat zboží, a převezmeme ho
 • zboží musí být naprosto neporušené, neponičené, nepoužité a schopné dalšího prodeje
 • k zásilce musí být přiložena kopie faktury- daňového dokladu, který Vám byl zaslán společně se zbožím. Na jeho základě vám vystavíme a odešleme dobropis.
 • zboží odešlete běžným balíkem nebo přepravní společností (doporučujeme pojistit) neposílejte prosím zboží na dobírku - takové zásilky nepřebíráme
 • v přiloženém dopise uveďte způsob, jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží
 • zásilku musíte doručit do 14-ti dnů od obdržení zboží, zpět na naši adresu Diamant Unipool, s.r.o., Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí


V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (termín vrácení peněz ,náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd..). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Reklamace:

Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Reklamace bude řešena dle typu zboží a druhu závady zasláním náhradních dílů, výměnou dílů nebo opravou u zákazníka.

Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit stav zboží a zjištěnou závadu uplatnit k reklamaci písemnou formou (e-mailem, poštou) u dodavatele. Pro dopravu zboží k reklamačnímu řízení k dodavateli lze použít některou z následujících služeb: Česká pošta, DPD, PPL, DHL, Toptrans apod. Zboží nezasílejte poštou na dobírku – nebude přijato! Dodavatel nemůže zajišťovat ověřovat a přebírat dobírkové zásilky. Místem uplatnění reklamací je sídlo dodavatele.

Reklamační řízení urychlíte v případě, že nám zašlete:

 • reklamované zboží,
 • kopie faktury ( popř. dodací list )
 • písemný popis závady– pro urychlení vyřízení reklamace vyplňte náš reklamační protokol
 • s kontaktní (dodací) adresou, telefonem a soupisem reklamovaného zbo­ží.

U oprávněných reklamací bude opravené nebo vyměněné zboží vráceno kupujícímu v nejkratším možném termínu.

Prodávající bude kupujícího informovat o postupu vyřizování reklamace telefonicky nebo e-mailem. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Prodávající se k reklamaci vyjádří co nejdříve ode dne jejího kompletního obdržení.

Adresa pro zaslání zboží: Diamant Unipool, s.r.o, Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel internetového obchodu www.bazeny-chemie.cz , firma Diamant Unipool, s.r.o., prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze pro potřebu internetového obchodu pro urychlení a zjednodušení vyřizovaných objednávek a daňových dokladů. Při nakládání s osobními daty se společnost Diamant Unipool, s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník svojí registrací dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Pokud použijete registraci ( není nutná ), jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2013


Košík

košík je prázdný

Přihlášení