Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-41 flokulant tekutý (1 litr)

Vločkovač na vysrážení nečistot
Cena:
220,00 Kč
Kód produktu: CH-060
Balení: 1.00 L

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Popis a účel použití:
CTX-41 je tekutý přípravek s vysokou schopností eliminovat koloidní částice (nečistoty) v bazénové vodě. Přípravek obsahuje 90-100g/100g polymerovaný roztok chloridu hlinitého.

Návod na použití a dávkování:
PŘI ZAKALENÉ VODĚ: 100-200 ml CTX-41 na každých 10m3 vody.
BĚŽNÉ DÁVKOVÁNÍ: 50 ml CTX-41 na každých 10 m3 vody. Používání flokulačního přípravku se doporučuje pouze v případě že zákal vody nelze odstranit její filtrací.

Potřebné množství CTX-41 rozmíchejte v plastové nádobě s vodou a rovnoměrně rozlijte po celé hladině bazénu.
Aplikaci provádějte při vypnutém filtračním zařízení a bez přítomnosti plavců v bazénu, nejlépe v podvečer.
Po 8 hodinách odsajte na dně usazenou vrstvu pomocí bazénového vysavače. Poté lze bazén již běžně provozovat.

Zásady ochrany zdraví a první pomoci:

  • R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
  • S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
  • S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
  • S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
  • S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
  • S46 Při použití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení)

Pokyny pro první pomoc:
Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při zasažení očí, ihned vymývejte alespoň 15 minut velkým množstvím vody při násilném otevření očních víček.
Pak oči chraňte sterilní gázou nebo alespoň čistým a suchým kapesníkem a vyhledejte lékaře. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Likvidace obalu:
Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Složení: polymerovaný roztok chloridu hlinitého č. ES: 254-400-7

ADR/RID: třída 8, UN 3264
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

Dokumenty ke stažení

Návod na použití CTX 41 Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX 41 Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení