Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-51 přípravek k odstranění vápenatých usazenin (1 l)

Odstraňovač vápenných usazenin ze stěny bazénu
Cena:
200,00 Kč
Kód produktu: Ctx-51
Balení: 1.00 L

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Popis

Čistící a odmašťovací prostředek určený speciálně k odstranění vápenatých usazenin, organický zbytků a minerálních sedimentů, které se časem vytvářejí na stěnách bazénu. CTX-51 je snadno použitelný pro jakýkoli povrch: beton, železo, nerez, natřené plochy, kovy, sklo, obkladačky, plast apod. Přípravek obsahuje 25% kyseliny chlorovodíkové.

Návod na použití:

V koncentrované formě nanášejte CTX-51 na čistěné plochy a dobře roztírejte. Přípravek nechte působit asi půl hodiny a pak opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se všechny vápenné usazeniny nerozpustily, je třeba postup opakovat. Na místech, kde je nejvíce usazenin, je vhodné použít k čištění kartáč. Je rovněž možné použít rozprašovač, který však nesmí tvořit jemnou mlhu, aby nehrozilo nebezpečí vdechnutí této látky. Spotřeba přípravku je přibližně 20 litrů na bazén o objemu 100 m3. Přípravek se nesmí dostat do bazénové vody!

 

Zásady ochrany zdraví a první pomoci:

•R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

•S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

•S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

•S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

•S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

•S46 Při použití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení)

 

Pokyny pro první pomoc:

Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při zasažení očí, ihned vymývejte alespoň 15 minut velkým množstvím vody při násilném otevření očních víček.

Pak oči chraňte sterilní gázou nebo alespoň čistým a suchým kapesníkem a vyhledejte lékaře. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Likvidace obalu:

Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Složení: 20-25 g/100 g kyselina chlorovodíková

ADR/RID: UN 1760, třída nebezpečnosti: 8

Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 roky

Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

 

Dokumenty ke stažení

Návod na použití CTX-51 Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX-51 (1 l) Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení