Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-530 proti řasám EXTRA (1 litr)

Extra účinný proti řasám a na prevenci
Cena:
300,00 Kč
Kód produktu: CH-057

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou
Popis produktu

Popis a účel použití:
Biocidní přípravek k prevenci vzniku i ničení vodních řas v bazénu. Působí rychle a netvoří pěnu. Určený k prodeji spotřebiteli.

Forma přípravku a účinná látka:
roztok obsahující 10-12,5 g/100 g alkyl-benzyl-dimethyl-amoniumchlorid. CTX-530 ničí všechny druhy vodních řas, pročišťuje vodu svým flokulačním účinkem, nepění, je kompatibilní s většinou dezinfekčních prostředků, je zcela rozpustný ve vodě, snižuje spotřebu chlóru, snižuje nepříjemné zápachy ve vodě, lze použít s jakýmkoli druhem filtrace vody.

Návod na použití a dávkování:
Odstranění vzniklých řas: 3 litry na 100 m3 bazénové vody
Prvotní dávkování: 1 litr CTX-530 na 100 m3 vody
Udržovací dávkování: 0,25 litru CTX-530 na 100 m3/týden
Prvotní dávkování je třeba opakovat vždy při prvním náznaku zákalu vody.

Potřebné množství CTX-530 rozmíchejte ve větší nádobě s vodou a rovnoměrně rozlijte na hladinu bazénu. Aplikaci přípravku se doporučuje provádět v podvečer bez přítomnosti plavců v bazénu. Poté uveďte do chodu vaše filtrační zařízení na cca 8 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Po dobu aplikace přípravku a následujících 8 hodin nesmí být v bazénu nikdo přítomen.

Zásady ochrany zdraví a první pomoci:
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy

Pokyny pro první pomoc:
Při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při zasažení očí ihned vymývejte minimálně 15 minut velkým množstvím vody při násilném otevření očních víček. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku:
Zbytky koncentrovaného přípravku a jeho obal zneškodněte jako nebezpečný odpad. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let

SLOŽENÍ: 10-12,5 g/100 g alkyl-benzyl-dimethyl-amoniumchlorid

CAS: 25988-97-0
ADR/RID: UN 3082

Dokumenty ke stažení

Návod na použití CTX 530 Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX 530 Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení