Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-343 trojmkobinační tabl. 20 g (1 kg)

Trojkombinační tablety 20 g triplex
Cena:
450,00 Kč
Kód produktu: CH-059
Balení: 1.00 KG

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Popis a účel použití:
Tento tabletový biocidní přípravek svým komplexním účinkem zajišťuje odstranění bakterií, virů a dalších nebezpečných mikroorganismů z bazénové vody, zabraňuje vytváření vodních řas a současně udržuje průzračnost vody svým flokulačním účinkem. Přípravek obsahuje: 90-100g / 100g kyselina trichlorizokyanurová, 2-4 g / 100 g síran měďnatý a 1-3 g/100g síran hlinitý.
Tablety 20g.

Návod na použití a dávkování:
Prvotní dávkování: po dosažení povolené hodnoty volného chlóru (0,3-0,6 g/m3 vody) např. přípravkem CTX-200/GR, aplikujte 1 tabletu (20g) CTX-343 na každé 2 m3 objemu vody v bazénu.
Další dávkování: 0,5-1g CTX / m3 vody denně při pH na požadované hodnotě 7,2 – 7,6 tak, aby obsah volného Cl nepřesáhl hodnotu 0,6 g/m3. Obsah volného Cl ve vodě ověřujte denně testovací soupravu (Cl+pH).
Pozn: skutečné dávkování je třeba přizpůsobit v závislosti na provozních podmínkách bazénu, teplotě vody a míře znečištění bazénu.

Potřebné množství CTX-343 umístěte do koše skimmeru a uveďte do provozu filtrační zařízení. Je nezbytné, aby byl denně přefiltrován celý objem bazénu.

UPOZORNĚNÍ: přípravek je možné používat jen u bazénů s filtrační jednotkou. Přípravek nelze aplikovat volně na hladinu a z bezpečnostních důvodů ani do plováků přímo do bazénu, neboť při použití všech typů Cl přípravků v hladinovém plováku dochází k riziku poleptání a podráždění pokožky, zvláště u dětí. Po aplikaci přípravku je nutné zkontrolovat koncentraci volného Cl ve vodě testovací soupravou (např. kód 03253).

Pokud je obsah volného Cl vyšší než 0,6g/m3, je nutno vyčkat nebo použít neutralizátor CTX-12 a používat bazén až poté, co jeho hodnota klesne pod nebo na uvedenou výši. U všech bazénů je třeba pravidelně obměňovat vodu, aby nedocházelo ke zvýšení její mineralizace a obsahu kyseliny kyanidové – doporučená koncentrace je 35 g/m3.

Zásady ochrany zdraví a první pomoci:

 • R 22 Zdraví škodlivý při použití
 • R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
 • R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány
 • R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 8 uchovávejte obal suchý
 • S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 29 Nevylévejte do kanalizace
 • S 41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
 • S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
 • S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu.

ARD/RID: třída 5.1, UN 1479 č. ES:201-782-8
Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Složení: kyselina trichlorizokyanurová, síran měďnatý, síran hlinitý
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu.

Návod na použití CTX 343 Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX 343 Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení